Nghiệp Vụ Logistics Thực Tế

 

 

Phòng Học Hải Phòng

 

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Nghiệp vụ logistics cơ bản

Thời Lượng Học : 8 Buổi | Thời Gian Học: thứ 2,3,4,5,6

 

Phòng Học Hải Phòng

 

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Nghiệp vụ sales logistics chuyên sâu

Thời Lượng Học : 6 Buổi | Thời Gian Học: thứ 2,3,4,5,6

 

Phòng Học Hải Phòng

 

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Nghiệp vụ customer service chuyên sâu

Thời Lượng Học: 6 buổi | Thời Gian Học: thứ 2,3,4,5,6

 

Phòng Học Hải Phòng

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Nghiệp vụ khai thuê hải quan

Thời Lượng Học : 6 buổi | Thời Gian Học: thứ 2,3,4,5,6